Zákazové bezpečnostné tabuľky

Zákazová značka je označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť alebo spôsobiť ohrozenie.

Hlavné znaky
- kruhový tvar,
- čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený šikmý pruh


Obrázok tovaru Názov tovaru- Cena
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz parkovania

Bezpečnostné tabuľky - Zákaz parkovania

Na použitie v exteriéri odporúčame lamináciu, ktorá chráni tabuľku proti poveternostným vplyvom. Laminácia má ochranný UV filter, ktorý predlžuje životnosť farby.
0.98 EUR
... viac informácií
Nepovolaným vstup zakázaný

Nepovolaným vstup zakázaný

Nepovolaným vstup zakázaný Bezpečnostná tabuľka Nepovolaným vstup zakázaný znamená, že neoprávnené osoby nemajú prístup do miestnosti, do priestoru alebo do budovy. Ako súčasť bezpečnostného značenia môže byť použitá na...
0.98 EUR
... viac informácií
Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný

Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný

Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný Bezpečnostná tabuľka Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný znamená, že v tejto oblasti nie je povolené jazdiť s priemyselnými vozíky. Priemyselné vozíky sú všetky zariadenia, ktoré jazdia a...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz dotýkať sa

Zákaz dotýkať sa

Zákaz dotýkať sa Zákazová bezpečnostná tabuľka "Zákaz dotýkať sa" označuje miesto so zákazom dotyku. Pohyblivé časti stroja, pohony, nástroje, obrobky a pod., ktoré sú voľne prístupné, môžu vytvárať nebezpečné miesta....
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz dotýkať sa, kryt je pod napätím

Zákaz dotýkať sa, kryt je pod napätím

Zákaz dotýkať sa, kryt je pod napätím Normálne sú kryty okolo elektricky nabitých zariadení izolované tak, že sú oddelené od obvodu a nie sú pod napätím. Mnoho puzdier je však vyrobené z kovu a zvyčajne vedie elektrinu. Ak je...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz fajčenia

Zákaz fajčenia

Zákaz fajčenia Zákazy fajčenia významne prispievajú k bezpečnosti práce. Poskytujú jasnú informáciu o zakázanej činnosti. Dôležitým motívom pre zákaz fajčenia je ochrana pred rizikom pasívneho fajčenia. Okrem zdravotných...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa

Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa

Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa Bezpečnostné značenie Zákaz fajcenie a nosenia otvoreného ohňa zakazuje manipuláciu s otvoreným plameňom. Oblasti s horľavými látkami a materiály nesmú byť vystavené ohňu. Oheň...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz hasenia vodou

Zákaz hasenia vodou

Zákaz hasenia vodou Najčastejším hasiacim prostriedkom ohňa je voda. V mnohých prípadoch je vysoko účinná pri hasení požiaru. Existujú však ohne, kde kontakt s vodou môže požiar zvýšiť. Pri spaľovaní kvapalín ako benzín, tuk,...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz jedenia a pitia na tomto mieste

Zákaz jedenia a pitia na tomto mieste

Zákaz jedenia a pitia na tomto mieste Zákazová tabuľka "Zákaz jedenia a pitia na tomto mieste" znamená, že na tomto mieste nie je povolená konzumácia potravín a nápojov. Z dôvodu hygienických a bezpečnostných požiadaviek nesmú...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz pitia

Zákaz pitia

Zákaz pitia Značenie zákazu "Zákaz pitia" znamená, že voda nie je pitná. Miesta s prítokom vody, ktoré nezabezpečujú pitnú vodu, predstavujú zdravotné riziko. V komerčných, priemyselných a poľnohospodárskych zariadeniach sa...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz prepravy osôb

Zákaz prepravy osôb

Zákaz prepravy osôb Pri požiari môžu výťahy ohroziť život. Z tohto dôvodu sú výťahy často označené zákazom "Výťah nepoužívaj pri požiari!". Toto označenie varuje tých, ktorí chcú opustiť budovu v prípade núdze a paniky...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz vstupovať so zvieratami

Zákaz vstupovať so zvieratami

Zákaz vstupovať so zvieratami Bezpečnostné značenie "Zákaz vstupovať so zvieratami" označuje oblasti so zákazom vodiť zvieratá. Vodenie psov a iných zvierat vo verejnom priestore je povolené len v prípade, že ostatní ľudia nemôžu...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorom

Zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorom

Zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorom Táto bezpečnostná tabuľka zakazuje osobám s kardiostimulátorom alebo implantovanými defibrilátory prístup do určitej oblasti, pretože tieto zariadenia môžu spôsobovať rušenie a poruchy...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz vstupu pre chodcov

Zákaz vstupu pre chodcov

Zákaz vstupu pre chodcov Bezpečnostná tabuľka "Zákaz vstupu pre chodcov" zakazuje chodcom používať cesty v označenej oblasti. Približne 25% všetkých pracovných úrazov sa vyskytuje na vnútorných dopravných trasách. Dopravné trasy v...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz výstupu nepovolaným osobám

Zákaz výstupu nepovolaným osobám

Zákaz výstupu nepovolaným osobám Bezpečnostná tabuľka zákaz výstupu nepovolaným osobám znamená, že nie je povolené používať rebrík, lešenie, schody alebo akýkoľvek iný výstup osobami, ktoré na to nie sú oprávnené. Ak sú...
0.98 EUR
... viac informácií
Zákaz zapnutia

Zákaz zapnutia

Zákaz zapnutia Pri práci na elektrických systémoch sa môžu rýchlo vyskytnúť nebezpečné elektrické nehody. Existuje päť základných pravidiel pre zabezpečenie údržby alebo opráv. - Odpojte - Zabezpečte proti opätovnému spusteniu...
0.98 EUR
... viac informácií