Prehľad nového tovaru


Kód: IO02
Cena: 1.00 EUR

Samolepka informuje o GPS sledovaní.

Kód: IO01
Cena: 1.00 EUR

Samolepka informuje o elektronickom zabezpečení. Typ: informačné značenie Materiál: samolepiaca fólia Použitie: interiér, exteriér

Kód: IO21
Cena: 1.50 EUR

Samolepka s textom max. osôb je vhodná na dopísanie maximálneho počtu osôb. Vhodný je liehový fix.

Kód: IO20
Cena: 1.00 EUR

Nálepka vhodná na identifikáciu monitorovanej oblasti.

Kód: IO19
Cena: 1.50 EUR

Samolepka s textom Návštevníci sa hlásia na recepcii.

Kód: IO18
Cena: 1.00 EUR

Výrazný nápis STOP s jasným symbolom slúži na informáciu o núdzovom zastavení.

Kód: IO17
Cena: 1.00 EUR

Piktogram informuje o odpadovej nádobke alebo koši.

Kód: IO16
Cena: 1.00 EUR

Samolepka zakazuje vhadzovanie nevhodných surovín do koša.

Kód: IO15
Cena: 1.00 EUR

Slúži na identifikáciu tlačidla pre núdzové zastavenie.

Kód: IO14
Cena: 1.00 EUR

Samolepka slúži na označenie miesta so zvončekom.