Zákaz dotýkať sa

  • Kód: Z008
  • Dostupnosť: tovar je dostupný

Cena: 0.98 EUR
Prosím vyberte:

Materiál


Doplnkové texty:

Laminácia s UV filtromPridať do košíku:


Zákaz dotýkať sa

Zákazová bezpečnostná tabuľka "Zákaz dotýkať sa" označuje miesto so zákazom dotyku.

Pohyblivé časti stroja, pohony, nástroje, obrobky a pod., ktoré sú voľne prístupné, môžu vytvárať nebezpečné miesta.
Žieravé, dráždivé alebo senzibilizujúce látky rozvíjajú svoj nebezpečný potenciál, keď prichádzajú do styku s pokožkou, tj. priamo pri dotyku.
Nehody so studenými alebo horúcimi médiami majú všeobecne pre postihnuté osoby akútne a trvalé následky. Priamy kontakt kože s týmito médiami môže viesť k akútnemu poškodeniu v dôsledku miestnych omrzlín alebo obarenia kože.
Nebezpečenstvo elektricky nabitých povrchov nie je často zrejmé. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku elektrického oblúka môže nastať, ak sa osoby priamo dotknú aktívnych častí pracovného zariadenia, alebo ak možno preklenúť rôzne potenciály.
Vyhnite sa životu nebezpečným zraneniam a nevyčísliteľným škodám. Označte oblasti bezpečnostnými tabuľkami, kde dotyk môže viesť k poškodeniu zdravia alebo nehode.

  • Typ: zákazové bezpečnostné značenie
  • Materiál: samolepiaca fólia, plast
  • Farba písma: biela
  • Farba pozadia: červená
  • Symbol: dotyk
  • Použitie: interiér, exteriér
  • Kategória: zákaz