Nebezpečenstvo silného magnetického poľa

  • Kód: S0067
  • Dostupnosť: tovar je dostupný

Cena: 0.98 EUR
Prosím vyberte:

Materiál


Doplnkové texty:
Laminácia s UV filtromPridať do košíku:


Nebezpečenstvo silného magnetického poľa

Výstražný symbol týchto bezpečnostných tabuliek ukazuje podkovu, ktorá varuje pred silným magnetickým poľom. Účinok magnetického poľa na človeka závisí na frekvenčnom rozsahu, intenzite poľa a časovej zmene intenzity poľa. Nízkofrekvenčné magnetické polia môžu spôsobiť podráždenie svalov a nervov prúdy indukovanými v tele. Funkcia implantátov a kardiostimulátorov bude narušená magnetickými poliami. To pre užívateľov predstavuje akútne zdravotné riziko. Prenášané elektronické zariadenia a dátové nosiče možu byť poškodené magnetickými poľami.

Prevádzkovateľ je povinný dostatočne vymedziť nebezpečné oblasti magnetickými poliami bezpečnostnými a informačnými značkami. Musí zabezpečiť, aby označenie podľa nariadenia o prevencii úrazov bolo jasne rozpoznateľné a trvalé.


  • Typ: výstražné bezpečnostné značenie
  • Materiál: samolepiaca fólia, plast
  • Farba písma: čierna
  • Farba pozadia: žltá
  • Symbol: magnet
  • Použitie: interiér, exteriér
  • Kategória: výstraha