Výstražné bezpečnostné tabuľky

Výstražná značka je označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Hlavné znaky
- trojuholníkový tvar,
- čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom

Obrázok tovaru Názov tovaru- Cena
Výstraha - Tabuľka s vlastným textom

Výstraha - Tabuľka s vlastným textom

Vyberte materiál a do bieleho políčka napíšte vlastný doplnkový text, ktorý bude umiestnený na tabuľke.
1.31 EUR
... viac informácií
Biologické nebezpečenstvo

Biologické nebezpečenstvo

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Iné nebezpečenstvo

Iné nebezpečenstvo

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo laserového lúča

Nebezpečenstvo laserového lúča

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie

Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia

Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo nízkej teploty

Nebezpečenstvo nízkej teploty

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo od akumulátorov

Nebezpečenstvo od akumulátorov

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo od chodu stroja

Nebezpečenstvo od chodu stroja

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo od frézy

Nebezpečenstvo od frézy

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo od tlakových nádob

Nebezpečenstvo od tlakových nádob

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo otravy, zadusenia

Nebezpečenstvo otravy, zadusenia

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pádu

Nebezpečenstvo pádu

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseneho predmetu

Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseneho predmetu

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pohybu priemyselných vozidiel

Nebezpečenstvo pohybu priemyselných vozidiel

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo poleptania

Nebezpečenstvo poleptania

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pomliaždenia

Nebezpečenstvo pomliaždenia

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo poranenia ruky

Nebezpečenstvo poranenia ruky

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pošmyknutia

Nebezpečenstvo pošmyknutia

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty

Nebezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pri automatickom štarte

Nebezpečenstvo pri automatickom štarte

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo silného magnetického poľa

Nebezpečenstvo silného magnetického poľa

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo škodlivých alebo dráždivých látok

Nebezpečenstvo škodlivých alebo dráždivých látok

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo úrazu elektrinou

Nebezpečenstvo úrazu elektrinou

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo vtiahnutia

Nebezpečenstvo vtiahnutia

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo výbuchu

Nebezpečenstvo výbuchu

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom výbuchu alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi....
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo zakopnutia

Nebezpečenstvo zakopnutia

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo zosunutia alebo pádu valca

Nebezpečenstvo zosunutia alebo pádu valca

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečne horúca plocha

Nebezpečne horúca plocha

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba:...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečné rádioaktívne alebo ionizujúce žiarenie

Nebezpečné rádioaktívne alebo ionizujúce žiarenie

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ:...
0.98 EUR
... viac informácií