Výstražné bezpečnostné tabuľky

Výstražná značka je označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Hlavné znaky
- trojuholníkový tvar,
- čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom

Obrázok tovaru Názov tovaru- Cena
Výstraha - Tabuľka s vlastným textom

Výstraha - Tabuľka s vlastným textom

Vyberte materiál a do bieleho políčka napíšte vlastný doplnkový text, ktorý bude umiestnený na tabuľke.
1.31 EUR
... viac informácií
Biologické nebezpečenstvo

Biologické nebezpečenstvo

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ: výstražné bezpečnostné značenie Materiál: Samolepiace fólie, plast Farba písma: čierna ...
0.98 EUR
... viac informácií
Iné nebezpečenstvo

Iné nebezpečenstvo

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ: výstražné bezpečnostné značenie Materiál: Samolepiace fólie, plast Farba písma: čierna ...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo laserového lúča

Nebezpečenstvo laserového lúča

Nebezpečenstvo laserového lúča Bezpečnostné tabuľky "Nebezpečenstvo laserového lúča" musí byť umiestnené v pracovnom prostredí, ktoré môže viesť k nehodám alebo zraneniam spôsobených nebezpečným žiarením. Aby bola zaistená...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie

Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: Čierna na žltom podklade. Materiál: samolepiace fólie, plast Použitie: interiér, exteriér
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia

Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: Čierna na žltom podklade. Materiál: samolepiace fólie, plast Použitie: interiér, exteriér
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo nízkej teploty

Nebezpečenstvo nízkej teploty

Nebezpečenstvo nízkej teploty V niektorých pracovných alebo skladovacích priestoroch sú vyžadované veľmi nízke teploty. Existuje riziko omrzlín a poškodenia zariadení a materiálov citlivých na chlad. Toto nebezpečenstvo vo Vašej...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo od akumulátorov

Nebezpečenstvo od akumulátorov

Nebezpečenstvo od akumulátorov Výstraha nebezpečenstvo od akumulátorov slúži na označenie elektrotechniky v budovách a elektrických systémoch. Pri manipulácii s batériami a akumulátormi dochádza opakovane k nehodám. Okrem...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo od chodu stroja

Nebezpečenstvo od chodu stroja

Nebezpečenstvo od chodu stroja Medzi obzvlášť nebezpečné stroje patrí napríklad valce a lisy, na ktorých môže byť osoba vážne zranená. Tieto výstražné tabuľky označujú nebezpečenstvo od chodu stroja. Pri obsluhe strojov s...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo od frézy

Nebezpečenstvo od frézy

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: Čierna na žltom podklade. Materiál: samolepiace fólie, plast Použitie: interiér, exteriér
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo od tlakových nádob

Nebezpečenstvo od tlakových nádob

Nebezpečenstvo od tlakových nádob Plynové tlakové fľaše môžu pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať značné riziko. Častými príčinami požiarov a výbuchov sú nesprávne skladovanie a preprava plynových fliaš, čo môže...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo otravy, zadusenia

Nebezpečenstvo otravy, zadusenia

Nebezpečenstvo otravy, zadusenia Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Nesprávne zaobchádzanie s toxickými látkami môže človeka ohroziť na...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pádu

Nebezpečenstvo pádu

Nebezpečenstvo pádu Účelom týchto výstražných bezpečnostných tabuliek je upozorniť na existujúce nebezpečenstvo pádu. Pád je nehoda, ktorá je na rozdiel od pádu pri zakopnutiu alebo skĺznutiu spôsobená pádom zo zvýšenej...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného predmetu

Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného predmetu

Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného predmetu Zavesené bremená môžu spôsobiť vážne a nákladné zranenia osôb a poškodenia majetku. Táto výstražná tabuľka upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré predstavujú žeriavy,...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pohybu priemyselných vozidiel

Nebezpečenstvo pohybu priemyselných vozidiel

Nebezpečenstvo pohybu priemyselných vozidiel Priemyselné vozíky sa používajú všade tam, kde sa prepravuje tovar a náklad. Uľahčujú prácu zamestnancom na nespočetných pracoviskách. Zvyčajne sa ľahko používajú, ale nie bez...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo poleptania

Nebezpečenstvo poleptania

Nebezpečenstvo poleptania Žieravé látky zahŕňajú silné kyseliny aj zlúčeniny, ktoré v spojení s vodou reagujú silne alkalicky alebo kyslo. Žieravé látky môžu ľuďom spôsobiť vážne zranenie zničením živých tkanív....
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pomliaždenia

Nebezpečenstvo pomliaždenia

Nebezpečenstvo pomliaždenia Nebezpečenstvo, ktoré predstavujú stroje, môžu viesť k poraneniu osôb. Ak sa pohyblivá časť pohybuje smerom k pevnej alebo inej pohyblivé časti, hrozí pomliaždenie. Pre ochranu pred nebezpečenstvom...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo poranenia ruky

Nebezpečenstvo poranenia ruky

Nebezpečenstvo poranenia ruky Nebezpečenstvo vyplývajúce zo strojov a zariadení môže viesť k zraneniam. Tieto výstražné tabuľky naznačujú, že môže ľahko dôjsť k zraneniu rúk. Riziko závisí od typu a fungovania stroja a tiež...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pošmyknutia

Nebezpečenstvo pošmyknutia

Nebezpečenstvo pošmyknutia Frekvencia a závažnosť pádov sú často podceňované. Pády kvôli vlhkosti alebo klzkým podlahám patrí k najčastejším pracovným úrazom, najmä ak podlahy prichádzajú do styku s látkami, ktoré podporujú...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty

Nebezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty

Nebezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty V súlade so zákonnými ustanoveniami pre prevádzkovateľa musí byť trvalé nebezpečné miesta označené bezpečnostnými tabuľkami. Nedbalosť v blízkosti horľavých látok môže viesť k...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo pri automatickom štarte

Nebezpečenstvo pri automatickom štarte

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: Čierna na žltom podklade. Materiál: samolepiace fólie, plast Použitie: interiér, exteriér
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo silného magnetického poľa

Nebezpečenstvo silného magnetického poľa

Nebezpečenstvo silného magnetického poľa Výstražný symbol týchto bezpečnostných tabuliek ukazuje podkovu, ktorá varuje pred silným magnetickým poľom. Účinok magnetického poľa na človeka závisí na frekvenčnom rozsahu, intenzite...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo škodlivých alebo dráždivých látok

Nebezpečenstvo škodlivých alebo dráždivých látok

Nebezpečenstvo škodlivých alebo dráždivých látok Chráňte svojich zamestnancov pred prevádzkovými rizikami pomocou značenia, ako je varovanie pred nebezpečnými a dráždivými látkami. Pri styku zamestnancov so škodlivými alebo...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo úrazu elektrinou

Nebezpečenstvo úrazu elektrinou

Nebezpečenstvo úrazu elektrinou Upevnenie výstražných štítkov alebo tabuliek slúži na ochranu zdravia a označenie nebezpečenstva v rámci nariadenia o prevencii úrazov. Tieto výstražné značky varujú pred nebezpečenstvom...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo vtiahnutia

Nebezpečenstvo vtiahnutia

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: Čierna na žltom podklade. Materiál: samolepiace fólie, plast Použitie: interiér, exteriér
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo výbuchu

Nebezpečenstvo výbuchu

Nebezpečenstvo výbuchu V rámci nariadenia o prevencii nehôd je varovným signálom bezpečnostné značenie, ktoré varuje pred rizikom alebo nebezpečenstvom. Táto výstražná tabuľka upozorňuje na výbušné látky, ako sú výbušniny,...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo zakopnutia

Nebezpečenstvo zakopnutia

Nebezpečenstvo zakopnutia Bezpečnostné tabuľky nebezpečenstvo zakopnutia informujú chodca o nebezpečenstve pádu a pádu v dôsledku prekážok. Pošmyknutie a zakopnutie nie sú len každodennými rizikami úrazov, ale tiež patrí k...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečenstvo zosunutia alebo pádu valca

Nebezpečenstvo zosunutia alebo pádu valca

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: Čierna na žltom podklade. Materiál: samolepiace fólie, plast Použitie: interiér, exteriér
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečne horúca plocha

Nebezpečne horúca plocha

Nebezpečne horúca plocha Existuje riziko popálenia na horúcich povrchoch napr. na strojoch, vykurovacích systémoch alebo prívodoch a vývodoch. Nie vždy je možné použiť technické opatrenia na prevenciu úrazov. Úrazom spôsobeným...
0.98 EUR
... viac informácií
Nebezpečné rádioaktívne alebo ionizujúce žiarenie

Nebezpečné rádioaktívne alebo ionizujúce žiarenie

Nebezpečné rádioaktívne alebo ionizujúce žiarenie Tento symbol upozorňuje na rádioaktívne látky a žiarenia. Rádioaktívne žiarenie je pre človeka nepostrehnuteľné. Bezpečnostná tabuľka vhodným spôsobom označuje miestnosti a...
0.98 EUR
... viac informácií

Nové produkty pre mesiac január - Bezpečnostné tabuľky