Značenie nebezpečných látok GHS

Obrázok tovaru Názov tovaru- Cena
GHS01 - Výbušné látky a zmesi

GHS01 - Výbušné látky a zmesi

Symbol na označovanie chemických látok.
0.30 EUR
... viac informácií
GHS02 - Horľavé látky a zmesi

GHS02 - Horľavé látky a zmesi

Symbol na označovanie horľavých látok.
0.30 EUR
... viac informácií
GHS03 - Oxidačné látky a zmesi

GHS03 - Oxidačné látky a zmesi

Symbol na označovanie oxidačných látok.
0.30 EUR
... viac informácií
GHS04 - Plyny pod tlakom

GHS04 - Plyny pod tlakom

Symbol na označovanie chemických látok.
0.30 EUR
... viac informácií
GHS05 - Korozívne a žieravé látky a zmesi

GHS05 - Korozívne a žieravé látky a zmesi

Symbol na označovanie žieravých látok.
0.30 EUR
... viac informácií
GHS06 - Toxické látky a zmesi

GHS06 - Toxické látky a zmesi

Symbol na označovanie toxických látok.
0.30 EUR
... viac informácií
GHS07 - Dráždivé látky a zmesi

GHS07 - Dráždivé látky a zmesi

Symbol na označovanie dráždivých látok.
0.30 EUR
... viac informácií
GHS08 - Látky a zmesi nebezpečné pre zdravie

GHS08 - Látky a zmesi nebezpečné pre zdravie

Symbol na označovanie chemických látok.
0.30 EUR
... viac informácií
GHS09 - Látky a zmesi nebezpečné pre životné prostredie

GHS09 - Látky a zmesi nebezpečné pre životné prostredie

Symbol na označovanie látok nebezpečných pre životné prostredie.
0.30 EUR
... viac informácií