Záchranné fotoluminiscenčné tabuľky

Záchranné fotoluminiscenčné tabuľky - od roku 2011 musia byť všetky únikové značenia vnútri budov s dosvitom.

Účelom dosvitu únikových značiek je zaručiť, že orientačná schopnosť osôb v objekte je zaručená v prípade výpadku prúdu a iných udalostí, ktoré zhoršujú svetelné podmienky (napríklad dym).
Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky sú určené najmä pre svetelnú navigáciu únikových ciest z kancelárskych a priemyselných budov.
Ide o bezpečnostné značenie, ktoré nevyžadujú vlastné napájanie, čo výrazne zjednodušuje a zlacňuje inštaláciu a tiež znižuje prevádzkové náklady.
Značka pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc je označenie, ktoré informuje o núdzovom východe, únikovej ceste, mieste prvej pomoci alebo záchrannom vybavení.

Hlavné znaky
- obdĺžnikový alebo štvorcový tvar,
- biely piktogram na zelenom pozadíObrázok tovaru Názov tovaru- Cena
Miesto prvej pomoci

Miesto prvej pomoci

Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky "Miesto prvej pomoci".  Fotoluminiscenčné (svietiace v tme) bezpečnostné tabuľky "Miesto prvej pomoci" sú vyrobené pre výpadok svetelného zdroja. Inštalácia týchto...
3.80 EUR
... viac informácií
Smer na dosiahnutie bezpečia (vľavo alebo vpravo)

Smer na dosiahnutie bezpečia (vľavo alebo vpravo)

Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky "Smer na dosiahnutie bezpečia"  Fotoluminiscenčné (svietiace v tme) bezpečnostné tabuľky "Smer na dosiahnutie bezpečia"  sú vyrobené pre výpadok svetelného...
3.80 EUR
... viac informácií
Smer na dosiahnutie bezpečia (vľavo alebo vpravo)

Smer na dosiahnutie bezpečia (vľavo alebo vpravo)

Smer na dosiahnutie bezpečia (vľavo alebo vpravo) Bezpečnostné tabuľky zabezpečia okamžitú orientáciu v prípade núdze. Smerová šípka vpravo ukazuje smer k núdzovému východu alebo informuje o smere únikovej cesty. Typ:...
3.80 EUR
... viac informácií
Úniková cesta - únikový východ

Úniková cesta - únikový východ

Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ"  Fotoluminiscenčné (svietiace v tme) bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ" sú vyrobené pre výpadok svetelného...
3.80 EUR
... viac informácií
Úniková cesta - únikový východ nad dvere

Úniková cesta - únikový východ nad dvere

Úniková cesta - únikový východ nad dvere Tabuľka únikový východ nad dvere zobrazuje symbol bežiacej osoby so smerovou šípkou. V kancelárskych budovách, letiskách, koncertných sálach, školách, nemocniciach, skladoch a nákupných...
3.80 EUR
... viac informácií
Úniková cesta - únikový východ nad dvere

Úniková cesta - únikový východ nad dvere

Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ nad dvere" Fotoluminiscenčné (svietiace v tme) bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ nad dvere" sú vyrobené pre výpadok...
3.80 EUR
... viac informácií
Úniková cesta - únikový východ pre zdravotne postihnutých

Úniková cesta - únikový východ pre zdravotne postihnutých

Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ pre zdravotne postihnutých" Fotoluminiscenčné (svietiace v tme) bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ pre zdravotne...
3.80 EUR
... viac informácií
Úniková cesta - únikový východ vľavo

Úniková cesta - únikový východ vľavo

Úniková cesta - únikový východ vľavo Tabuľka únikový východ vľavo zobrazuje symbol bežiacej osoby. V spojení so šípkou smerujúcou doľava ukazuje, ktorým smerom je úniková cesta. Verejné budovy a pracovné oblasti s mnohými...
3.80 EUR
... viac informácií
Úniková cesta - únikový východ vpravo

Úniková cesta - únikový východ vpravo

Úniková cesta - únikový východ vpravo - S0110 Najmä vo veľkých a zložitých objektoch, ako sú súdne budovy, školy, univerzity a sklady, pomáhajú bezpečnostné tabuľky v prípade núdze k ľahkej a rýchlej orientácii do miesta...
3.80 EUR
... viac informácií
Úniková cesta-únikový východ nadol vľavo

Úniková cesta-únikový východ nadol vľavo

Úniková cesta-únikový východ nadol vľavo Únikové bezpečnostné tabuľky sú skvelou voľbou pri označovaní núdzových východov vo verejných budovách. Zelené pozadie a biely piktogram zaisťujú dobrú viditeľnosť a umožňujú...
3.80 EUR
... viac informácií
Úniková cesta-únikový východ nadol vpravo

Úniková cesta-únikový východ nadol vpravo

Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ nadol" Fotoluminiscenčné (svietiace v tme) bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ nadol" sú vyrobené pre výpadok...
3.80 EUR
... viac informácií
Úniková cesta-únikový východ nahor vľavo

Úniková cesta-únikový východ nahor vľavo

Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ nahor" Fotoluminiscenčné (svietiace v tme) bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ nahor" sú vyrobené pre výpadok...
3.80 EUR
... viac informácií
Úniková cesta-únikový východ nahor vpravo

Úniková cesta-únikový východ nahor vpravo

Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ nahor" Fotoluminiscenčné (svietiace v tme) bezpečnostné tabuľky "Úniková cesta - únikový východ nahor" sú vyrobené pre výpadok...
3.80 EUR
... viac informácií

Nové produkty pre mesiac september - Záchranné a požiarne tabuľky

Exit
Exit
2.80 EUR