Príkazové bezpečnostné tabuľky

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Hlavné znaky
- kruhový tvar
- biely piktogram na modrom pozadíviac informácií....
Obrázok tovaru Názov tovaru- Cena
Cesta vyhradená pre chodcov

Cesta vyhradená pre chodcov

Cesta vyhradená pre chodcov Táto bezpečnostná tabuľka Cesta vyhradená pre chodcov informuje ľudí, aby použili vyznačenú cestu, pretože túto cestu majú používať iba chodci. Používa sa na prevenciu nehôd vo všetkých oblastiach,...
0.98 EUR
... viac informácií
Miesto vyhradené na fajčenie

Miesto vyhradené na fajčenie

Miesto vyhradené na fajčenie Tabuľka miesto vyhradené na fajčenie označuje fajčiarsky priestor a tým prispieva k účinnej ochrane nefajčiarov na pracovisku. Typ: príkazové bezpečnostné značenie Materiál: samolepiaca fólia, plast ...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na nosenie ochranného odevu

Príkaz na nosenie ochranného odevu

Príkaz na nosenie ochranného odevu Používaj vhodný ochranný odev predpisuje ľuďom vo vyznačených oblastiach, aby nosili špeciálny ochranný odev, pretože bežný ochranný odev nie vždy poskytuje ochranu pred zranením. Príkladom toho...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na ochranu dýchacích orgánov

Príkaz na ochranu dýchacích orgánov

Príkaz na ochranu dýchacích orgánov Táto povinná tabuľka žiada ľudí vo vyznačených oblastiach, aby nosili ochrannú masku alebo respirátor. Povinné značky pre nosenie ochranných masiek sa používajú vo všetkých pracovných...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na ochranu hlavy

Príkaz na ochranu hlavy

Príkaz na ochranu hlavy Príkaz na používanie ochrannej prilby sa používa vo všetkých pracovných miestach tam, kde je zvýšené nebezpečenstvo poranenia hlavy. Najmä na staveniskách a oblastiach, v ktorých sa používajú zavesená...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na ochranu nôh

Príkaz na ochranu nôh

Príkaz na ochranu nôh Príkazová bezpečnostná tabuľka "Príkaz na ochranu nôh" predpisuje ľuďom vo vyznačených oblastiach nosiť bezpečnostnú obuv, pretože existujú rôzne nebezpečenstvá, ako je padajúce a nesprávne umiestnené...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na ochranu rúk

Príkaz na ochranu rúk

Príkaz na ochranu rúk Povinné označenie Používaj vhodné ochranné rukavice nariaďuje ľuďom vo vyznačených oblastiach používanie ochranných rukavíc, pretože riziko poranenia rúk možno znížiť používaním rukavíc. Musia sa...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na ochranu sluchu

Príkaz na ochranu sluchu

Príkaz na ochranu sluchu Bezpečnostná tabuľka sa používa na ochranu zamestnancov na pracoviskách s vysokou hladinou hluku. Odporúča zamestnancom, aby bola ochrana sluchu vždy používaná vo vyznačených oblastiach, aby nedošlo k...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na ochranu tváre

Príkaz na ochranu tváre

Príkaz na ochranu tváre Bezpečnostné tabuľky pre ochranu tváre sa používajú vo všetkých činnostiach so zvýšeným rizikom poranenia tváre. Napr. pri práci s chemickými látkami alebo tam, kde je riziko lietania častíc s možným...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na ochranu zraku

Príkaz na ochranu zraku

Príkaz na ochranu zraku Používaj vhodné ochranné okuliare informuje, že v označenom priestore je možné pracovať len s použitím ochranny zraku. Značenie je povinné pre všetky pracoviská, v ktorých existuje zvýšené riziko nehôd...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na ochranu zraku a sluchu

Príkaz na ochranu zraku a sluchu

Príkaz na ochranu zraku a sluchu Bezpečnostná tabuľka "Použi okuliare a chrániče sluchu" sa používa v pracovnej oblasti, kde existuje zvýšené riziko poškodenia uší a očí. Ochrana sluchu a ochranné okuliare sa musí nosiť v...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na umytie rúk

Príkaz na umytie rúk

Príkaz na umytie rúk Značenie informuje zamestnanca, že si musí umyť ruky pred alebo po určitých činnostiach. Príkaz na umytie rúk núti ľudí, aby si umyli ruky, pretože kontaminácie nie sú vždy viditeľné. To má zabrániť...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkaz na zaistenie plynových nádrží

Príkaz na zaistenie plynových nádrží

Príkaz na zaistenie plynových nádrží Príkaz na zaistenie plynových nádrží nabáda ľudí vo vyznačených oblastiach, aby zaistili plynové fľaše proti pádu a vyhli sa nesprávnej manipulácii. To má zabrániť úrazom a nehodám. ...
0.98 EUR
... viac informácií
Príkazové tabuľky sú vždy zobrazené ako biely piktogram na modrom guľatom pozadí. Významne prispievajú k väčšej bezpečnosti a prevenciu úrazov na pracovisku. Ukazujú, aké správanie je nutné pre zvýšenie bezpečnosti práce vo Vašej spoločnosti. Jedná sa najmä o prácu so strojmi a pokynmi pre nosenie ochranných pomôcok.

Príkazové značky, ako ich názov napovedá, označujú správanie alebo požiadavky na vybavenie. Informujú vašich zamestnancov a návštevníkov o nutnosti použiť ochranné prostriedky alebo prijať iné ochranné opatrenia, aby sa predišlo nehodám. Najmä na pracoviskách, kde nebezpečenstvo nie je okamžite zrejmé, by vždy mala byť príslušná príkazová tabuľka.

Nové produkty pre mesiac júl - Bezpečnostné tabuľky