Všetky produkty


Kód: E003
Cena: 0.98 EUR


Kód: NV001
Cena: 0.98 EUR

 

Kód: V009
Cena: 0.98 EUR

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ: ... viac informácií

Kód: SKIZ001
Cena: 0.45 EUR

 
Kalibračný štítok

Vložiť:

Kód: PA09
Cena: 0.48 EUR

samolepka, 4 cm

Kód: x.0201
Cena: 1.20 EUR

Karta prvej pomoci

Vložiť:

Kód: KPP002
Cena: 0.88 EUR

Karta prvej pomoci - podľa nového zákona každé auto, lekárnička musí obsahovať kartu s nákresmi a popisom prvej pomoci. Karta je plne ... viac informácií

Kód: NV002
Cena: 0.98 EUR

 
Kniha školenia

Vložiť:

Kód: KS001
Cena: 17.96 EUR

Kniha školenia Obsahuje: poradač s krúžkovou mechanikou rozraďovač podľa abecedy pre jednoduchšie nájdenie pracovníka podľa priezviska

Kód: NV012
Cena: 0.98 EUR

 
LQ

Vložiť:

Kód: SK30019
Cena: 0.42 EUR

Bezpečnostné značenie LQ pro nebezpečné látky a předměty - ADR Samolepka 100x100 mm
Max. nosnost buňky a max. nosnost regálu

Vložiť:
samolepka, 100 x 30 mm
MAXIMÁLNA NOSNOSŤ ...... KG

Vložiť:

Kód: PA08
Cena: 0.34 EUR

samolepka, 100 x 30 mm

Kód: S0095
Cena: 2.80 EUR

Fotoluminiscenčné bezpečnostné tabuľky "Miesto prvej pomoci".  Fotoluminiscenčné (svietiace v tme) bezpečnostné tabuľky ... viac informácií

Kód: NS0095
Cena: 0.90 EUR

Bezpečnostné tabuľky "Miesto prvej pomoci".  Plastové bezpečnostné tabuľky sú vyrobené z plastu hrúbky 0,5 mm. Plastové ... viac informácií
Náchylné k výbuchu č. 1

Vložiť:

Kód: SK30001
Cena: 0.42 EUR

Bezpečnostné značenie Náchylné k výbuchu č. 1 pro nebezpečné látky a predmety - ADR Samolepka 100x100 mm
Náchylné k výbuchu č. 1.4

Vložiť:

Kód: SK30002
Cena: 0.42 EUR

Bezpečnostné značenie Náchylné k výbuchu č. 1.4 pro nebezpečné látky a predmety - ADR Samolepka 100x100 mm
Náchylné k výbuchu č. 1.5

Vložiť:

Kód: SK30003
Cena: 0.42 EUR

Bezpečnostné značenie Náchylné k výbuchu č. 1.5 pro nebezpečné látky a predmety - ADR Samolepka 100x100 mm
Náchylné k výbuchu č. 1.6

Vložiť:

Kód: SK30004
Cena: 0.42 EUR

Bezpečnostné značenie Náchylné k výbuchu č. 1.6 pro nebezpečné látky a predmety - ADR Samolepka 100x100 mm

Kód: V010
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo laserového lúča Bezpečnostné tabuľky "Nebezpečenstvo laserového lúča" musí byť umiestnené v pracovnom prostredí, ktoré ... viac informácií
Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: ... viac informácií

Kód: S0066
Cena: 0.98 EUR

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: ... viac informácií

Kód: V014
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo nízkej teploty V niektorých pracovných alebo skladovacích priestoroch sú vyžadované veľmi nízke teploty. Existuje riziko ... viac informácií

Kód: S0074
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo od akumulátorov Výstraha nebezpečenstvo od akumulátorov slúži na označenie elektrotechniky v budovách a elektrických ... viac informácií

Kód: S0082
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo od chodu stroja Medzi obzvlášť nebezpečné stroje patrí napríklad valce a lisy, na ktorých môže byť osoba vážne zranená. ... viac informácií

Kód: S0075
Cena: 0.98 EUR

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: ... viac informácií

Kód: V016
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo od tlakových nádob Plynové tlakové fľaše môžu pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať značné riziko. Častými ... viac informácií