Značky pre nakladanie s odpadom

Značky pre nakladanie s odpadom

Štítky pre nakladanie s odpadom sú známe ako ekologické značenie. Slúži ako znamenie oddelenia odpadov.Štítky pre nakladanie s odpadom sú obvykle: zelený štvorec, vnútri tvar písmena U zelenou linkou, nad ktorým je buď text alebo obrázok. 

Nové produkty pre mesiac október - Značky pre nakladanie s odpadom

Drevo
Drevo
0.98 EUR
Aerosóly
Aerosóly
0.98 EUR
Kov
Kov
0.98 EUR
Suť
Suť
0.98 EUR
Polystyrén
Polystyrén
0.98 EUR
Fólie
Fólie
0.98 EUR