Značky pre nakladanie s odpadom

Značky pre nakladanie s odpadom

Štítky pre nakladanie s odpadom sú známe ako ekologické značenie. Slúži ako znamenie oddelenia odpadov.Štítky pre nakladanie s odpadom sú obvykle: zelený štvorec, vnútri tvar písmena U zelenou linkou, nad ktorým je buď text alebo obrázok. 

Nové produkty pre mesiac november - Značky pre nakladanie s odpadom

Farebné sklo
Farebné sklo
0.98 EUR
Papier
Papier
0.98 EUR
Kartón
Kartón
0.98 EUR
Sklo
Sklo
0.98 EUR