Výstražné bezpečnostné tabuľky

Výstražná značka je označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Hlavné znaky
- trojuholníkový tvar,
- čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom


viac informácií....
Obrázok tovaru Názov tovaru- Cena
Pozor zúžený priestor

Pozor zúžený priestor

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: Čierna na žltom podklade. Materiál: samolepiace fólie, plast Použitie: interiér, exteriér
0.98 EUR
... viac informácií
Jednou z povinností zamestnávateľa je identifikovať riziká a nebezpečné oblasti a prijať protiopatrenia. Výstražnými bezpečnostnými tabuľkami varujete svojich zamestnancov pred nebezpečným miestom.

Výstražné tabuľky sú najjednoduchší spôsob, ako zaistiť bezpečnosť v mnohých oblastiach spoločnosti. Poskytujú informácie o zdroji nebezpečenstva na pracovisku s cieľom chrániť zamestnancov. Označujú nebezpečenstvá, ktoré vyplývajú z určitých okolností, prítomnosti nebezpečných látok, rádioaktívnych látok alebo nebezpečných systémov. S výstražnými tabuľkami varujete svojich zamestnancov pred rizikami a súčasne dodržiavate zákonné požiadavky. Piktogram na tabuľke ukazuje konkrétne nebezpečenstvo.

Výstražné tabuľky zodpovedajú aktuálnemu štandardu označovania alebo boli vytvorené praktickými skúsenosťami z prevádzky. Štandardizované značky sa používajú hlavne tam, kde je povinné označenie. V našom sortimente si môžete vybrať medzi rôznymi materiálmi a rozmermi.

V zásade možno rozlišovať medzi všeobecnými a konkrétnymi varovaniami. Výstražné tabuľky so všeobecnou poznámkou musia byť ďalej špecifikované ďalšími dodatočnými značkami pod nimi. To je napríklad prípad výstražnej značky, na ktorej je zobrazený výkričník.

Nenahraditeľný spoločník pri každodennej práci

Bezpečnosť práce je obzvlášť dôležitá, pretože zamestnávateľ zodpovedá za zamestnancov a návštevníkov spoločnosti. Z tohto dôvodu by nemala byť zanedbávaná oblasť bezpečnosti práce. Napríklad je potrebné výstražným značením varovať pred rizikom pošmyknutia na klzkej podlahe. Ak chýba a dôjde k nehode, môže byť podnikateľ plne zodpovedný za spôsobenú škodu bez ohľadu na to, či je hmotná alebo fyzická. Aj v kanceláriách existujú určité nebezpečenstvá, na ktoré je potrebné upozorniť výstražným značením.

Výstražné upozornenia sú zásadné pre bezpečnosť na pracovisku

Tu je malý výber výstražných tabuliek dostupných na bezpecnostne-tabulky.sk:
Výstraha pred vysokozdvižnými vozíkmi: musí byť umiestnená všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo nehody vysokozdvižnými vozíkmi alebo inými priemyselnými vozíkmi.
Výstraha pred prekážkami na zemi: musí varovať všade, kde by prekážky na zemi mohli viesť k nehodám.

Výstražné tabuľky podľa normy ISO 7010

Štandardizuje všetky bezpečnostné značenia v celej Európe. Označenia podľa normy ISO EN 7010 vytvárú celoeurópsky štandard pre bezpečnostné značenia na pracoviskách. Naše výstražné tabuľky zodpovedajú predpisom a zaručujú tak vysokú úroveň bezpečnosti práce vo Vašej spoločnosti. Piktogramy sú prezentované zrozumiteľným spôsobom bez ohľadu na ich pôvod a jazyk. Vyhláška rozdeľuje všetky bezpečnostné značky na kategórie výstražné, únikové, požiarne, zákazové a príkazové.

Objednajte si výstražné tabuľky hneď teraz a vyhnite sa vážnym nehodám a nákladným prestojom. Výstražné tabuľky zvyšujú bezpečnosť vo Vašej spoločnosti.

Nové produkty pre mesiac október - Bezpečnostné tabuľky