Revízne a kalibračné štítky

Dátumové kalibračné štítky slúžia pre označenie rôznej testovacej doby každoročne sa opakujúcich testov, údržby alebo prehliadok. Rok a mesiac umožňuje jasnú identifikáciu nadchádzajúceho alebo už dokončeného testu. S dátumovou samolepkou môžete správne označiť zariadenie a vybavenie a vždy sledovať intervaly testov. S odpovedajúcimi farbami roka máte optimálny prehľad o kontrolách. Štítky sa zvyčajne používajú všade tam, kde je potrebné testovať stroje, systémy a zariadenia.
V našej ponuke ich nájdete aj s tlačeným textom, napríklad Dátum nasledujúcej kontroly alebo Budúca kontrola. Obzvlášť dôležitá je každoročná kontrola rebríkov a schodíkov. Rovnako je potrebné dodržiavať kontroly elektrických strojov a systémov, ktoré sa podľa predpisu musia kontrolovať najmenej každé dva roky.Obrázok tovaru Názov tovaru- Cena
Vykonaná kontrola štítok - obdĺžnik 2022

Vykonaná kontrola štítok - obdĺžnik 2022

Revízny samolepiaci štítok - vykonaná kontrola 2022 obdĺžnik. Rozmer: 110x 60 mm Materiál: PVC samolepka
0.24 EUR
Vložiť: