Vodný zdroj! Pásmo hygienickej ochrany I. stupňa. Vstup nepovola - Kliknutím na obrázok zatvorte -