GHS08 - Látky a zmesi nebezpečné pre zdravie - Kliknutím na obrázok zatvorte -