Prehľad nového tovaru

Pozor! Tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom.

Kód: V013
Cena: 0.98 EUR

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ: ... viac informácií

Kód: V009
Cena: 0.98 EUR

Popis: Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Typ: ... viac informácií

Kód: V010
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo laserového lúča Bezpečnostné tabuľky "Nebezpečenstvo laserového lúča" musí byť umiestnené v pracovnom prostredí, ktoré ... viac informácií

Kód: V014
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo nízkej teploty V niektorých pracovných alebo skladovacích priestoroch sú vyžadované veľmi nízke teploty. Existuje riziko ... viac informácií

Kód: V016
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo od tlakových nádob Plynové tlakové fľaše môžu pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať značné riziko. Častými ... viac informácií

Kód: V003
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo otravy, zadusenia Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s ... viac informácií

Kód: V012
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo pádu Účelom týchto výstražných bezpečnostných tabuliek je upozorniť na existujúce nebezpečenstvo pádu. Pád je nehoda, ... viac informácií
Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného predmetu Zavesené bremená môžu spôsobiť vážne a nákladné zranenia osôb a poškodenia ... viac informácií
Nebezpečenstvo pohybu priemyselných vozidiel Priemyselné vozíky sa používajú všade tam, kde sa prepravuje tovar a náklad. Uľahčujú prácu ... viac informácií