Všetky produkty


Kód: S0066
Cena: 0.98 EUR

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: ... viac informácií

Kód: V014
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo nízkej teploty V niektorých pracovných alebo skladovacích priestoroch sú vyžadované veľmi nízke teploty. Existuje riziko ... viac informácií

Kód: S0074
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo od akumulátorov Výstraha nebezpečenstvo od akumulátorov slúži na označenie elektrotechniky v budovách a elektrických ... viac informácií

Kód: S0082
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo od chodu stroja Medzi obzvlášť nebezpečné stroje patrí napríklad valce a lisy, na ktorých môže byť osoba vážne zranená. ... viac informácií

Kód: S0075
Cena: 0.98 EUR

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: ... viac informácií

Kód: V016
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo od tlakových nádob Plynové tlakové fľaše môžu pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať značné riziko. Častými ... viac informácií

Kód: V003
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo otravy, zadusenia Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s ... viac informácií

Kód: V012
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo pádu Účelom týchto výstražných bezpečnostných tabuliek je upozorniť na existujúce nebezpečenstvo pádu. Pád je nehoda, ... viac informácií
Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného predmetu Zavesené bremená môžu spôsobiť vážne a nákladné zranenia osôb a poškodenia ... viac informácií
Nebezpečenstvo pohybu priemyselných vozidiel Priemyselné vozíky sa používajú všade tam, kde sa prepravuje tovar a náklad. Uľahčujú prácu ... viac informácií

Kód: V004
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo poleptania Žieravé látky zahŕňajú silné kyseliny aj zlúčeniny, ktoré v spojení s vodou reagujú silne alkalicky alebo ... viac informácií

Kód: S0076
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo pomliaždenia Nebezpečenstvo, ktoré predstavujú stroje, môžu viesť k poraneniu osôb. Ak sa pohyblivá časť pohybuje smerom k ... viac informácií

Kód: S0080
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo poranenia ruky Nebezpečenstvo vyplývajúce zo strojov a zariadení môže viesť k zraneniam. Tieto výstražné tabuľky ... viac informácií

Kód: S0081
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo pošmyknutia Frekvencia a závažnosť pádov sú často podceňované. Pády kvôli vlhkosti alebo klzkým podlahám patrí k ... viac informácií
Nebezpečenstvo požiaru alebo vysokej teploty V súlade so zákonnými ustanoveniami pre prevádzkovateľa musí byť trvalé nebezpečné miesta ... viac informácií
Nebezpečenstvo požiaru horľavé kvapaliny č.3

Vložiť:
Bezpečnostné značenie Nebezpečenstvo požiaru horľavé kvapaliny č.3 pro nebezpečné látky a predmety - ADR Samolepka 100x100 mm
Nebezpečenstvo požiaru horľavé tuhé látky č.4.1

Vložiť:
Bezpečnostné značenie Nebezpečenstvo požiaru horľavé tuhé látky C.4.1 pro nebezpečné látky a predmety - ADR Samolepka 100x100 mm

Kód: S0078
Cena: 0.98 EUR

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: ... viac informácií
Nebezpečenstvo silného magnetického poľa Výstražný symbol týchto bezpečnostných tabuliek ukazuje podkovu, ktorá varuje pred silným ... viac informácií
Nebezpečenstvo škodlivých alebo dráždivých látok Chráňte svojich zamestnancov pred prevádzkovými rizikami pomocou značenia, ako je ... viac informácií

Kód: V008
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo úrazu elektrinou Upevnenie výstražných štítkov alebo tabuliek slúži na ochranu zdravia a označenie nebezpečenstva v rámci ... viac informácií

Kód: S0085
Cena: 0.98 EUR

Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: ... viac informácií

Kód: V002
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo výbuchu V rámci nariadenia o prevencii nehôd je varovným signálom bezpečnostné značenie, ktoré varuje pred rizikom alebo ... viac informácií
Nebezpečenstvo vytvorenia horľavého plynu pri styku s vodou 4.3

Vložiť:
Bezpečnostné značenie Nebezpečenstvo vytvorenia horľavého plynu pri styku s vodou 4.3 pro nebezpečné látky a predmety - ADR Samolepka ... viac informácií
Nebezpečenstvo vytvorenia horľavého plynu pri styku s vodou 4.3

Vložiť:
Bezpečnostné značenie Nebezpečenstvo vytvorenia horľavého plynu pri styku s vodou 4.3 pro nebezpečné látky a predmety - ADR

Kód: V011
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečenstvo zakopnutia Bezpečnostné tabuľky nebezpečenstvo zakopnutia informujú chodca o nebezpečenstve pádu a pádu v dôsledku ... viac informácií
Popis:Varovná značka upozorňuje na varovanie pred nebezpečenstvom alebo identifikuje riziko v súvislosti s bezpečnostnými predpismi. Farba: ... viac informácií

Kód: S0079
Cena: 0.98 EUR

Nebezpečne horúca plocha Existuje riziko popálenia na horúcich povrchoch napr. na strojoch, vykurovacích systémoch alebo prívodoch a ... viac informácií
Nebezpečné rádioaktívne alebo ionizujúce žiarenie Tento symbol upozorňuje na rádioaktívne látky a žiarenia. Rádioaktívne žiarenie je ... viac informácií
Nehorľavý nejedovatý plyn č 2.2

Vložiť:

Kód: SK30005
Cena: 0.98 EUR

Bezpečnostné značenie Nehorľavý nejedovatý plyn č 2.2 pro nebezpečné látky a predmety - ADR Samolepka 100x100 mm