Stránka 4

 Tabuľky je možné používať v prostrediach, kde sa teploty pohybujú od -20 do +70 °C. Nie sú odolné proti oteru. Hrúbka plastových tabuliek je 0,5 mm.
späť