Discount Coupon

Kupny na zavu ...

Tento text mono definova v administrcii - Define Pages Editor a njdete to v - Tools.

Text mete zmaza alebo nahradi vlastnm.

Sbor je umiestnen v /languages/slovak/html_includes/classic/

POZNMKA: Vdy si zlohujte sbory v /languages/czech/html_includes/your_template

Look-up Discount Coupon ...
späť